Työnhakijat 2019-01-25T11:05:27+00:00

Työnhakijat

Kun käytät palveluitamme, luotat että käsittelemme tietojasi asianmukaisesti. Ymmärrämme, että tämä on suuri vastuu ja työskentelemme kovasti suojellaksemme tietojasi ja pitääksemme ne sinun hallinnassasi. Tietosuojakäytännön tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja miten voit päivittää, hallinnoida, siirtää ja poistaa niitä.

Tietosuojaseloste
Yleiset ehdot

Tietosuojaseloste

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu Eilakaisla Oy:n (”Eilakaisla” tai ”me”) Weople-palvelun ja verkkosivujen (”Palvelut”) käyttäjärekisteriin ja markkinointirekisteriin. Weople on Eilakaisla-konserniin kuuluvan Weople Oy:n rakentama ja ylläpitämä rekrytointisovellus, jota Weoplen yritysasiakkaana olevat työnantajat (”Asiakasyritys”) käyttävät rekryilmoituksiensa julkaisemiseen ja sopivien työntekijöiden rekrytoimiseen.

Tietosuojaselosteessamme kerrotaan, miten me keräämme ja käsittelemme Palveluidemme käyttäjiä, eli työnhakijoita, (”Käyttäjät”) koskevia henkilötietoja.

Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelytapojen muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasainen versio on saatavilla osoitteessa https://www.weople.hr/tietosuojaseloste. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen tai rajoita Käyttäjien tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu henkilötietojen käsittelyyn, jonka Eilakaisla suorittaa rekisterinpitäjänä. Eilakaisla voi käsitellä tiettyjä henkilötietoja Palveluiden tarjoamisen yhteydessä Käyttäjän puolesta henkilötietojen käsittelijänä, jolloin kyseinen asiakas katsotaan rekisterinpitäjäksi. Tässä tapauksessa tällaista tietojen käsittelyä koskee Käyttäjän tietosuojaseloste tai muu dokumentaatio, jolla rekisteröityjä informoidaan rekisterinpitäjän tietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nimi: Eilakaisla Oy Y-tunnus: 0105926-6
Postiosoite: Mikonkatu 8, 00100 Helsinki
Asiakaspalvelunumero: 030 60900
www.eilakaisla.fi
privacy@weople.hr

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Keräämme kahdentyyppisiä tietoja Käyttäjistämme: (i) Käyttäjätietoja; sekä (ii) Analytiikkatietoja.

Käyttäjätiedot

Käyttäjätiedot ovat henkilötietoja, joita Eilakaisla kerää suoraan sinulta. Eilakaisla kerää ja käsittelee seuraavia Käyttäjätietoja: (i) nimi, syntymäaika ja yhteystiedot (ml. käyttäjätunnukset); (ii) kuva työnhakijasta (iii) tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta; (iv) puhelinnumero; (v) sähköpostiosoite; (vi) yhteydenpito; (viii) työnhakua koskevat tiedot (ix) mahdollisesti hankittavat henkilöluottotiedot lainsäädännön salliessa tai velvoittaessa; (x) hakuprosessissa erikseen määritellyt muut tiedot.

Käyttäjätiedot saadaan suoraan Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä tai Palvelun käytön aikana.

Analytiikatiedot

Vaikka emme tavallisesti käytä Analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseen, joskus henkilöt saattavat olla tunnistettavissa niistä joko yksin taikka yhdistettäessä tai liitettyinä Käyttäjätietoihin. Näissä tapauksissa Analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja kuten henkilötietoja.

Analytiikkatiedot, joita saatamme kerätä automaattisesti, kun vierailet tai käytät Eilakaisla Palveluita käytön yhteydessä sisältävät seuraavia tietoja:

Evästeet

Eilakaisla voi käyttää Analytiikkatiedon keräämiseen evästeitä ja muita teknologioita, kun vierailet Palveluissamme.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden Palveluiden käyttöä sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan Palveluitamme ja paremmin palvelemaan Käyttäjiämme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota Käyttäjillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat informaatiota evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Huomaathan, että jotkin Palveluidemme osat eivät ehkä toimi oikein, mikäli evästeiden käyttö on estetty.

Verkkoanalytiikkapalvelut

Palvelumme käyttävät Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen Analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa Palvelujamme. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tarkoitukset

Eilakaisla käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Tarjotaksemme Palveluitamme ja täyttääksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme

Käsittelemme henkilötietojasi työhakemuksesi välittämiseksi Asiakasyritykselle. Käsittelemme henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle Eilakaislan Palveluita ja sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi sinua kohtaan tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme.

Käsittelemme henkilötietoja esimerkiksi käsittelyn ollessa tarpeen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa soveltuvuusarviontia, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten sekä tarjotaksemme mahdollisille työnantajille tarvittavat tiedot työnhakijasta. Käsittelemme henkilötietojasi ylläpitääksemme Palveluiden keskeisiä toimintoja sekä tarjotaksemme pääsyn Palveluihin.

Käyttäjäviestintään ja markkinointiin

Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä Käyttäjiimme Palveluihimme liittyvissä asioissa ja ilmoittaaksemme Käyttäjille Palveluita koskevista muutoksista sekä markkinoidaksemme palveluitamme.

Laadun parantamiseksi ja kehityssuuntauksien analysoimiseksi

Voimme käsitellä Palveluiden käyttöä koskevia tietoja parantaaksemme Palveluidemme laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia Palveluiden käyttöön liittyviä kehityssuuntauksia. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia yhdistettyjä tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa.

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme Käyttäjiämme kohtaan sekä lainmukaiset velvollisuutemme. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen.

Joissain Palveluiden osissa Käyttäjiltä saatetaan pyytää suostumus henkilötietojen käsittelylle. Näissä tapauksissa Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen, milloin tahansa.

Siirto Euroopan ulkopuolisiin valtioihin

Säilytämme henkilötietojasi Euroopan talousalueella, emmekä luovuta tai siirrä henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen vastaanottajat

Emme jaa henkilötietoja Eilakaislan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista olosuhteista ole käsillä:

Jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten johdosta

Niiltä osin kuin kolmansien osapuolten on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin Palveluiden suorittamiseksi, Eilakaisla on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Eilakaislan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Eilakaislan tai Käyttäjiemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme Käyttäjille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja asiakastukipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme). Palveluntarjoajiemme kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyvien sitoumusten mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja. Muistathan, että luovuttaessasi henkilötietojasi suoraan kolmannelle osapuolelle esimerkiksi sivustollamme olevan linkin kautta, henkilötietojen käsittely perustuu tavallisesti kyseisen kolmannen osapuolen omaan dokumentaatioon ja standardeihin.

Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Eilakaisla on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista Käyttäjille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.

Nimenomaisella suostumuksella

Voimme luovuttaa henkilötietoja Eilakaislan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen Käyttäjän nimenomainen suostumus. Voimme esimerkiksi luovuttaa työtehtävien kannalta tiettyjä tarpeellisia henkilötietoja Eilakaisla Oy:n asiakasyritykselle, jonka toimeksiantoon työnhakija on ehdolla. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus, milloin tahansa.

Säilytysaika

Eilakaisla ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista Palveluiden tai niiden osan tarjoamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti.

Palveluiden käyttöäsi koskevat Käyttäjätiedot hävitetään lähtökohtaisesti 12 kuukauden kuluessa siitä, kun olet lopettanut Palveluidemme käytön. Säilytämme Käyttäjätietoja niin kauan, kun Käyttäjä on Palveluidemme rekisteröitynyt käyttäjä taikka niin kauan, kun laki sitä meiltä edellyttää tai meillä on jokin lainmukainen syy säilyttää tietoja esimerkiksi vaateiden käsittelyn, sisäisen raportoinnin, markkinoinnin tai tilinpitovelvollisuuden vuoksi.

Säilytämme Analytiikkatietoja 12 – 26 kuukautta. Tämän jälkeen anonymisoimme Analytiikkatiedot.

Käyttäjän oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin. Käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä ja me ilmoitamme, mitä Käyttäjään liittyviä henkilötietoja olemme keränneet.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen, milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Palveluitamme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Käyttäjällä on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ottamalla meihin yhteyttä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Käyttäjä voi pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa

Käyttäjä voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Palveluidemme tarjoamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä jatkaa tietojen käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn vastustamisesi jälkeen.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Käyttäjä voi pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsittelyssä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Rajoituspyyntö saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Käyttäjällä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Käyttäjän koko nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Käyttäjän henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Suoramarkkinointi

Huolimatta mahdollisista ennakolta annetuista suoramarkkinointia koskevista suostumuksista, Käyttäjällä on oikeus kieltää meitä käyttämästä Käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti, taikka käyttämällä Palvelun toimintoja tai suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Valituksen tekeminen

Mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle.

Tietoturvallisuus

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, salasanat, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, palautettavuuden ja vikasietoisuuden varmistamiseksi. Testaamme säännöllisesti Palveluamme, järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Käyttäjien yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Käyttäjille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

Yleiset ehdot

Eilakaislan käyttöehdot työnhakijoille

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Eilakaislan Palvelua käyttäviin yksityishenkilöihin. Palvelu on Eilakaisla konserniin kuuluvan Weople Oy:n rakentama ja ylläpitämä rekrytointisovellus, jota käyttää organisaatio, jolle olet työhakemusta lähettämässä. Nämä Käyttöehdot koskevat Eilakaislan sähköistä rekrytointipalvelua Weople. Lähettämällä työhakemuksesi Palvelun kautta ja klikkaamalla ”Annan suostumukseni”, hyväksyt nämä Käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

1. Määritelmät

Asiakasyritys” tarkoittaa yhteisöä tai yritystä, jolle Työnhakija lähettää työhakemuksensa ja joka käyttää Weople Oy:n rekrytointisovellusta.

Eilakaisla” tarkoittaa Eilakaisla Oy:tä (y-tunnus 0105926-6).

Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

Osapuoli” tarkoittaa Työnhakijaa tai Eilakaislaa (yhdessä ”Osapuolet”).

Palvelu” tarkoittaa Eilakaislan sähköistä rekrytointipalvelua Weoplea, jonka kautta Työnhakija voi antaa ja vastaanottaa työnhakuun liittyviä tietoja.

Työnhakija” tarkoittaa yksityishenkilöä, jonka tiedot on tallennettu Palveluun Palvelun käyttämiseksi.

Työnhakijadata” tarkoittaa materiaalia tai tietoa, jonka Työnhakija toimittaa Eilakaislalle lisättäväksi Palveluun.

2. Eilakaislan Palvelu

2.1. Työnhakija voi Palvelun kautta vastaanottaa Eilakaislalta työpaikkailmoituksia sekä antaa ja vastaanottaa näistä muita tietoja.

2.2. Työnhakijan tulee antaa Eilakaislalle kaikki työnhakua varten tarvittavat tiedot siten, että Eilakaisla pystyy mahdollisimman hyvin auttamaan Työnhakijaa löytämään Työnhakijalle sopivia työnhakukohteita.

2.3. Eilakaisla ei solmi Työnhakijan kanssa työsopimusta. Erillinen sopimus mahdollisesta työsuhteesta solmitaan aina erikseen Työnhakijan ja Asiakasyrityksen välillä.

3. Käyttöoikeus Palveluun

3.1. Työnhakijalla on oikeus Käyttöehtojen mukaisesti käyttää Palvelua voimassaoloaikana.

3.2. Työnhakijan sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja ja käyttämään Palvelua vain Käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin.

3.3. Työnhakija ei saa:

a) kopioida, muokata, levittää, saattaa yleisön saataviin, jälleenmyydä, vuokrata, alilisensioida Palvelua tai sen osaa tai muuten antaa kolmansille pääsyä Palveluun;

b) kiertää tai yrittää kiertää Palvelun kopiointisuojauksia;

c) takaisinmallintaa Palvelua, ellei pakottava lainsäädäntö sitä salli;

d) käyttää Palvelua lainvastaisiin tarkoituksiin;

e) käyttää Palvelua kolmansien Immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien loukkaamiseen tai rikkomiseen; tai

f) käyttää Palvelua virusten tai muiden haitallisten ohjelmistojen levittämiseen.

3.4. Immateriaalioikeudet Palveluun ja Palvelun käyttöanalytiikkaan kuuluvat Eilakaislalle.

3.5. Työnhakija vastaa siitä, että sillä on tarvittavat tietotekniset laitteet, -ohjelmat ja -yhteydet Palvelun käyttämiseen.

3.6. Työnhakijan on ilmoitettava Eilakaislalle oikeat ja ajantasaiset tiedot, joita tarvitaan mahdolliseen yhteydenpitoon ja työpaikkailmoitusten välittämiseen. Työnhakijan on ilmoitettava Eilakaislalle välittömästi, mikäli nämä tiedot muuttuvat.

4. Työnhakijadata

4.1. Immateriaalioikeudet Työnhakijadataan kuuluvat Työnhakijalle. Eilakaislalla on oikeus käyttää Työnhakijadataa Palveluiden tarjoamiseksi Työnhakijalle. Työnhakija on vastuussa siitä, että Työnhakijadataa voidaan lainmukaisesti käyttää Palvelun mukaisiin tarkoituksiin.

5. Henkilötiedot

5.1. Eilakaisla kerää Työnhakijan työhakemusta ja Palvelun käyttöä koskevia henkilötietoja, joita Eilakaisla tarvitsee Palveluiden tarjoamiseksi Työnhakijalle ja muihin Eilakaislan tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimet, yhteystiedot ja muut työnhakuun liittyvät tiedot. Eilakaisla käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä tietosuojaselosteensa mukaisesti. Eilakaislan tietosuojaselosteet ovat luettavissa osoitteessa https://www.weople.hr/yksityisyys.

6. Keskeytykset ja muutokset

6.1. Eilakaislalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huoltotoimenpiteiden vuoksi.

6.2. Eilakaisla kehittää Palvelua jatkuvasti ja voi muuttaa tai poistaa Palvelun eri toimintoja ja ominaisuuksia ilmoittamatta tästä etukäteen Työnhakijalle.

6.3. Eilakaislalla on oikeus estää Työnhakijan Palvelun käyttö ilman etukäteisilmoitusta, mikäli Eilakaisla perustellusti epäilee, että Työnhakija on rikkonut näitä ehtoja.

7. Salassapito

7.1. Kumpikin Osapuoli sitoutuu pitämään salassa toiselta Osapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot sekä olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin Käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen.

7.2. Luottamukselliseksi aineistoksi ei kuitenkaan katsota aineistoa, joka (i) luovutushetkellä on jo julkisesti tiedossa tai joka tulee luottamuksellisen aineiston luovuttamisen jälkeen julkiseksi tiedoksi ilman, että tätä velvoitetta rikotaan, (ii) on todistettavasti kehitetty vastaanottajan toimesta ilman luottamuksellisen aineiston hyödyntämistä, (iii) on saatu laillisesti eiluottamuksellisena muualta kuin luovuttajalta ja edellyttäen, että sellaista tahoa ei ollut eikä ole kielletty paljastamasta sellaista tietoa.

7.3. Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto ja tiedot viimeistään, kun Palvelun käyttö päättyy tai pyynnöstä jo aiemmin, jos Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai tietoja Käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen.

7.4. Tässä ¨kohdassa sovittu salassapitovelvoite päättyy, kun viisi (5) vuotta on kulunut Palvelun päättymisestä, ¨ ellei laissa edellytetä pidempää salassapitovelvoitetta.

8. Vastuunrajoitus

8.1. Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on. Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Vastuunrajoitusta ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin.

9. Palvelun käytön lopettaminen

9.1. Työnhakija voi milloin tahansa lopettaa Palvelun käytön. Eilakaisla lähettää hakemuksen vastaanottamisen jälkeen Työnhakijalle linkin sähköpostitse, jonka kautta Työnhakija voi poistaa tietonsa Palvelusta.

10. Käyttöehtojen muuttaminen

10.1. Eilakaisla julkaisee muutetut käyttöehdot Eilakaislan internetsivuilla ja ilmoittaa Työnhakijalle käyttöehtojen muutoksesta rekrytointipalvelussa tai sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka Työnhakija on Eilakaislalle ilmoittanut. Jos Työnhakija ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, tulee Työnhakijan lopettaa rekrytointipalvelun käyttö.

11. Sopimuksen siirtäminen

11.1. Eilakaislalla on oikeus siirtää Käyttöehdot sekä Käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa konserniyhtiölleen tai Eilakaislan tätä Palvelua koskevan liiketoiminnan siirron/kaupan siirronsaajalle/ostajalle ilman Työnhakijan suostumusta.

12. Alihankkijat

12.1. Eilakaislalla on oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun tarjoamiseksi.

13. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

13.1. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälistä lainvalintaa koskevat säännökset.

13.2. Kaikki näitä Käyttöehtoja ja Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.