Yritysasiakkaat 2019-01-25T11:06:09+00:00

Yritysasiakkaat

Kun käytät palveluitamme, luotat että käsittelemme tietojasi asianmukaisesti. Ymmärrämme, että tämä on suuri vastuu ja työskentelemme kovasti suojellaksemme tietojasi ja pitääksemme ne sinun hallinnassasi. Tietosuojakäytännön tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja miten voit päivittää, hallinnoida, siirtää ja poistaa niitä.

Tietosuojaseloste
Yleiset ehdot

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste asiakkaille

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu Eilakaisla Oy:n (”Eilakaisla” tai ”me”) palveluiden ja verkkosivujen (”Palvelut”) käyttäjä- ja asiakasrekisteriin sekä markkinointirekisteriinsä. Weople-palvelusta vastaa Weople Oy, joka on osa Eilakaisla-konsernia.

Tietosuojaselosteessamme kerrotaan, miten me käsittelemme Palvelua käyttäviä asiakkaitamme ja potentiaalisia asiakkaitamme, tai näiden edustajia, (kaikki edellä mainitut jäljempänä ”Asiakkaat”) koskevia henkilötietoja.

Osaan palveluistamme saattaa soveltua erillinen tietosuojaseloste. Mikäli erillistä tietosuojaselostetta sovelletaan tiettyyn palveluun, julkaisemme selosteen kyseisen palvelun yhteydessä.

Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelytapojen muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasainen versio on saatavilla osoitteessa https://www.weople.hr/yksityisyys. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen tai rajoita Asiakkaiden tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu henkilötietojen käsittelyyn, jonka Eilakaisla suorittaa rekisterinpitäjänä. Eilakaisla voi käsitellä tiettyjä henkilötietoja Palveluiden tarjoamisen yhteydessä asiakkaan puolesta henkilötietojen käsittelijänä, jolloin kyseinen asiakas katsotaan rekisterinpitäjäksi. Tässä tapauksessa tällaista tietojen käsittelyä koskee asiakkaan tietosuojaseloste tai muu dokumentaatio, jolla rekisteröityjä informoidaan rekisterinpitäjän tietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nimi: Eilakaisla Oy Y-tunnus: 0105926-6
Postiosoite: Mikonkatu 8, 00100 Helsinki
Asiakaspalvelunumero: 030 60900
www.eilakaisla.com
privacy@weople.hr

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Keräämme kahdentyyppisiä tietoja Asiakkaistamme: (i) Asiakastietoja; sekä (ii) Analytiikkatietoja.

Asiakastiedot

Asiakastiedot ovat henkilötietoja, joita Eilakaisla kerää suoraan sinulta. Eilakaisla kerää ja käsittelee seuraavia Asiakastietoja: (i) nimi ja yhteystiedot (ml. käyttäjätunnukset); (ii) organisaatio ja asema; (iii) sähköpostiosoite; (iv) toivottu asiointikieli ja yhteydenottotapa (v) yhteydenpito; (vi) laskutus- ja  maksutiedot; (vii) tiedot koskien toimeksiantoasi ja Palveluiden käyttöäsi tai kiinnostuksesi Palveluistamme (iix) markkinointikiellot ja markkinointisuostumukset.

Suurin osa Asiakastiedoista saadaan suoraan Asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä tai Palvelun käytön aikana. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta toimijoilta ja julkisista rekistereistä.

Analytiikkatiedot

Vaikka emme tavallisesti käytä Analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseen, joskus henkilöt saattavat olla tunnistettavissa niistä joko yksin taikka yhdistettäessä tai liitettyinä Asiakastietoihin. Näissä tapauksissa Analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön
tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja kuten henkilötietoja.

Analytiikkatiedot, joita saatamme kerätä automaattisesti kun vierailet tai käytät Eilakaisla Palveluita käytön yhteydessä sisältävät seuraavia tietoja:

Evästeet
Eilakaisla voi käyttää Analytiikkatiedon keräämiseen evästeitä ja muita teknologioita kun vierailet Palveluissamme.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden Palveluiden käyttöä sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan Palveluitamme ja paremmin palvelemaan Asiakkaitamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat informaatiota evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Huomaathan, että jotkin Palveluidemme osat eivät ehkä toimi oikein, mikäli evästeiden käyttö on estetty.

Verkkoanalytiikkapalvelut

Palvelumme käyttävät Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen Analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa Palvelujamme. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tarkoitukset

Eilakaisla käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Tarjotaksemme Palveluitamme ja täyttääksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme

Käsittelemme henkilötietojasi tarjotaksemme Asiakkaillemme Eilakaislan Palveluita ja sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi Asiakkaitamme kohtaan sekä harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme.

Käytämme tietoja esimerkiksi maksutapahtumien käsittelemiseksi sekä tarjotaksemme työnhakijoille tarvittavat tiedot Asiakkaan työpaikkailmoituksesta.

Asiakasviestintään ja markkinointiin

Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä Asiakkaisiimme Palveluihimme liittyvissä asioissa ja ilmoittaaksemme Asiakkaille Palveluita koskevista muutoksista sekä markkinoidaksemme palveluitamme. Jos otat yhteyttä asiakaspalveluchatimme kautta, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Laadun parantamiseksi ja kehityssuuntauksien analysoimiseksi

Voimme käsitellä Palveluiden käyttöä koskevia tietoja parantaaksemme Palveluidemme laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia Palveluiden käyttöön liittyviä kehityssuuntauksia. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia yhdistettyjä tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa.

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme asiakkaitamme kohtaan sekä lainmukaiset velvollisuutemme. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen.

Joissain Palveluiden osissa Asiakkailta saatetaan pyytää suostumus henkilötietojen käsittelylle. Näissä tapauksissa Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Siirto Euroopan ulkopuolisiin valtioihin

Säilytämme henkilötietojasi Euroopan talousalueella, emmekä luovuta tai siirrä henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen vastaanottajat

Emme jaa henkilötietoja Eilakaislan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista olosuhteista ole käsillä:

Jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten johdosta

Niiltä osin kuin kolmansien osapuolten on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin Palveluiden suorittamiseksi, Eilakaisla on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Eilakaislan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Eilakaislan tai Asiakkaidemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme Asiakkaille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja asiakastukipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme). Palveluntarjoajiemme kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyvien sitoumusten mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Eilakaisla on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista Asiakkaille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.

Nimenomaisella suostumuksella

Voimme luovuttaa henkilötietoja Eilakaislan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen Asiakkaan nimenomainen suostumus. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

Säilytysaika

Eilakaisla ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista Palveluiden tai niiden osan tarjoamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti.

Palveluiden käyttöäsi koskevat Asiakastiedot hävitetään lähtökohtaisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun olet lopettanut Palveluidemme käytön. Säilytämme Asiakastietoja niin kauan, kun Asiakas on Palveluidemme rekisteröitynyt käyttäjä taikka niin kauan, kun laki sitä meiltä edellyttää tai meillä on jokin lainmukainen syy säilyttää tietoja esimerkiksi vaateiden käsittelyn, sisäisen raportoinnin, markkinoinnin tai tilinpitovelvollisuuden vuoksi.

Säilytämme Analytiikkatietoja 12 – 26 kuukautta. Tämän jälkeen anonymisoimme Analytiikkatiedot.

Asiakkaan oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin. Asiakas voi ottaa meihin yhteyttä ja me ilmoitamme, mitä Asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja olemme keränneet.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli käsittely perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Asiakkaan mahdollisuuksia käyttää Palveluitamme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit korjata tai päivittää joitakin sinua koskevia henkilötietojasi Palveluiden käyttäjätilisi kautta.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Asiakas voi pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa

Asiakas voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Palveluidemme tarjoamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä jatkaa tietojen käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn vastustamisesi jälkeen.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Asiakas voi pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsittelyssä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Rajoituspyyntö saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen
Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Asiakkaan koko nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Asiakkaan henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Suoramarkkinointi

Huolimatta mahdollisista ennakolta annetuista suoramarkkinointia koskevista suostumuksista, Asiakkaalla on oikeus kieltää meitä käyttämästä Asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti, taikka käyttämällä Palvelun toimintoja tai suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Valituksen tekeminen

Mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle.

Tietoturvallisuus

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, salasanat, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, palautettavuuden ja vikasietoisuuden varmistamiseksi. Testaamme säännöllisesti Palveluamme, järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Asiakkaiden yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Asiakkaille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

Yleiset ehdot

Eilakaislan käyttöehdot yritysasiakkaille

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Weople Oy:n Palvelun yritysasiakkaisiin. Weople Oy on osa Eilakaisla-konsernia. Nämä ehdot ovat osa Asiakkaan ja Eilakaislan välistä Sopimusta. Mikäli näiden ehtojen ja Tilauksen välillä on ristiriitaa, sovelletaan Tilausta.

1. Määritelmät

”Asiakas” tarkoittaa Tilauksessa määriteltyä yritystä tai yhteisöä, joka on tilannut Palvelun käyttöönsä Weoplelta.

”Asiakasdata” tarkoittaa materiaalia tai tietoa, jota Käyttäjät lisäävät Palveluun.

”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

”Käyttäjä” tarkoittaa Asiakkaan työntekijää, jolle on Tilauksen perusteella avattu käyttäjätili Palveluun Palvelun käyttämiseksi.

”Osapuoli” tarkoittaa Asiakasta tai Eilakaislaa (yhdessä ”Osapuolet”).

”Palvelu” tai ”Weople Palvelu” tarkoittaa Eilakaislan Weople-järjestelmän kautta koskevan tiedon antamiseen ja vastaanottamiseen liittyen rekrytointi-, henkilöstövuokraus-, aula- ja toimisto-, uudelleensijoitus-, konsultointi- sekä soveltuvuusarviointipalveluihin.

”Sopimus” tarkoittaa näitä yleisiä ehtoja sekä Osapuolten välisiä Tilauksia.

”Tilaus” tarkoittaa Asiakkaan tekemää ja Eilakaislan hyväksymää kirjallista tai sähköistä tilausta Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle.

”Eilakaisla” tarkoittaa Eilakaisla Oy:tä (y-tunnus 0105926-6).

2. Weople Palvelu

2.1. Käyttäjä voi tilata sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Eilakaislalta Palveluita Sopimuksen mukaisesti.

2.2. Weople on rekrytointijärjestelmä, jolla yritys tai yhteisö voi muun muassa:

a) luoda työpaikkailmoituksia

b) lähettää tai mainostaa työpaikkailmoituksia useissa kanavissa ja rekrytointimedioissa

c) vastaanottaa työpaikkailmoituksiin hakijoiden työhakemuksia

d) arvioida hakemuksia ja lajitella sekä valikoida hakijoita,

e) viestiä hakijoille ja varata haastatteluaikoja,

f) tallentaa haastattelurunkoja ja haastattelumuistioita,

g) tilata hakijoille sähköisiä cut-e (osa Aon-konsernia) -soveltuvuusarviointeja ja vastaanottaa niistä tuloksina saadut hakijakohtaiset raportit,

h) etsiä Weoplen / Eilakaislan hakijapoolista potentiaalisia sopivia hakijakandidaatteja

i) sekä hallita yrityksen tietoja, käyttäjiä, maksutapoja ja muita oleellisia tietoja.

Weople / Eilakaisla varaa oikeuden palvelun muutoksiin.

2.3. Käyttäjän tulee heti toimeksiantosuhteen alussa antaa Eilakaislalle kaikki toimeksiantoa varten tarvittavat tiedot siten, että Eilakaisla pystyy Käyttäjää mahdollisimman hyvin auttamaan.

3. Käyttöoikeus Palveluun

3.1. Asiakkaalla on oikeus tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti käyttää Palvelua Sopimuksen voimassaoloaikana.

3.2. Asiakkaan tulee käyttää Palvelua vain tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua laittomaan tai luvattomaan toimintaan.

3.3. Asiakas ja Käyttäjät eivät saa:

a) kopioida, muokata, levittää, saattaa yleisön saataviin, jälleenmyydä, vuokrata, ali-lisensioida Palvelua tai sen osaa tai muuten antaa kolmansille pääsyä Palveluun;

b) kiertää tai yrittää kiertää Palvelun kopiointisuojauksia;

c) takaisinmallintaa Palvelua, ellei pakottava lainsäädäntö sitä salli;

d) käyttää Palvelua lainvastaisiin tarkoituksiin;

e) käyttää Palvelua kolmansien Immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien loukkaamiseen tai rikkomiseen; tai

f) käyttää Palvelua virusten tai muiden haitallisten ohjelmistojen levittämiseen.

3.4. Immateriaalioikeudet Palveluun ja Palvelun käyttöanalytiikkaan kuuluvat Eilakaislalle. Sopimuksella ei siirretä Eilakaislan Palveluun liittyviä Immateriaalioikeuksia tai muita Immateriaalioikeuksia Asiakkaalle.

3.5. Asiakas vastaa siitä, että sillä on tarvittavat tietotekniset laitteet, -ohjelmat ja -yhteydet Palvelun käyttämiseen.

3.6. Asiakkaan ei tule käyttää Palvelua minkään tiedon säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

4. Käyttäjätilit

4.1. Sopimuksen Asiakkaan puolesta allekirjoittava tai muuten hyväksyvä henkilö vahvistaa, että tällä on oikeus edustaa Asiakasta sekä tutustua Asiakasta koskeviin, Palveluun tallennettuihin, tietoihin.

4.2. Asiakas hallinnoi käyttäjiään ja luo haluamansa määrän käyttäjätilejä Palvelun käyttöä varten.

4.3. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan käyttäjätileillä Palvelua käyttävät Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan näitä käyttöehtoja.

4.4. Asiakkaan tulee estää käytössään olevan Palveluun liittyvien käyttäjätilien luvaton käyttö ja pidettävä kirjautumistiedot salassa. Asiakas on vastuussa kaikista toimista, joita Asiakkaan käyttäjätilejä käyttäen tehdään.

4.5. Asiakkaan on ilmoitettava Eilakaislalle välittömästi, mikäli käyttäjätilejä on käytetty luvattomasti.

4.6. Asiakkaan on ilmoitettava Palvelussa Eilakaislalle oikeat ja ajantasaiset tiedot, joita tarvitaan käyttäjätilien luomiseen, asiakasyhteydenpitoon ja laskuttamiseen. Asiakkaan sitoutuu pitämään tiedot ajan tasalla.

5. Asiakasdata

5.1. Immateriaalioikeudet Asiakasdataan kuuluvat Asiakkaalle. Eilakaislalla on oikeus käyttää Asiakasdataa Palveluiden tarjoamiseksi Asiakkaalle. Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakasdataa voidaan lainmukaisesti käyttää tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

6. Henkilötietojen käsittely

6.1. Eilakaisla kerää Asiakkaan tilausta ja Palvelun käyttöä koskevia henkilötietoja, joita Eilakaisla tarvitsee Palveluiden tarjoamiseksi Asiakkaalle ja muihin Eilakaislan tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimet, yhteystiedot ja maksutiedot. Eilakaisla käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä tietosuojaselosteensa mukaisesti. Eilakaislan tietosuojaselosteet ovat luettavissa osoitteessa https://www.weople.hr/yksityisyys.

6.2. Mikäli Asiakasdata sisältää henkilötietoja, on Asiakas tietojen rekisterinpitäjä ja Eilakaisla käsittelee, tarjoamalla Asiakkaalle Palvelun, näitä henkilötietoja Asiakkaan lukuun käsittelijänä Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin tämän Sopimuksen voimassaolon aikana. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi Asiakkaan asiakkaita tai työntekijöitä koskevat tiedot, jotka sisältyvät Asiakasdataan (esim. yhteystietoja).

6.3. Mikäli Eilakaisla käsittelee henkilötietoja Asiakkaan lukuun:

a) Asiakas toimii EU:n asetuksen 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (”Tietosuoja-asetus”) ja/tai minkä tahansa muun soveltuvan kansallisen tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä ja on vastuussa henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja käyttämisen laillisuudesta, henkilötietojen tarkkuudesta sekä tietojen kohteena olevien yksilöiden oikeuksien suojaamisesta. Asiakkaan tulee informoida kyseessä olevia rekisteröityjä Eilakaislan suorittamasta henkilötietojen käsittelystä lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa sekä hankkia näiden rekisteröityjen suostumus, mikäli se on tarpeen.

b) Asiakas on tietoinen siitä, että Palveluiden luonteen vuoksi Eilakaisla ei voi valvoa eikä Eilakaislalla ole velvollisuutta varmentaa tai verifioida henkilötietoja, jotka Asiakas siirtää Eilakaislan käsiteltäväksi Asiakkaan käyttäessä Palvelua.

c) Eilakaisla ei saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Palveluiden tarjoamiseen. Eilakaislan tulee käsitellä henkilötietoja tämän Sopimuksen ja Asiakkaan kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan ohjeiden tulee olla liiketoiminallisesti kohtuullisia, niiden tulee noudattaa soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja olla yhdenmukaisia tämän Sopimuksen kanssa. Mikäli Eilakaisla havaitsee minkä tahansa Asiakkaan antaman ohjeen olevan EU:n tai muun soveltuvan tietosuojalain vastainen, Eilakaisla ei ole velvollinen noudattamaan kyseistä ohjetta.

d) Ottaen huomioon vallitsevan teknologisen kehitystason, käyttöönottokustannukset sekä Eilakaislan suorittaman käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoituksen sekä rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit, Eilakaisla toteuttaa riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen henkilötietoja luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä ja vahingoittumiselta sekä erityisesti vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovutukselta tai pääsyltä.

e) Vastatakseen tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksiaan käyttävien yksilöiden pyyntöihin (tällaisia oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tiedot oikaistuksi tai poistetuiksi), Asiakkaan tulee ensisijaisesti käyttää Palvelun toimintoja. Mikäli Asiakas tarvitsee lisäavustusta pyyntöihin vastaamisessa, Eilakaislan tulee, ottaen huomioon käsittelyn luonne, avustaa Asiakasta liiketoiminnallisesti kohtuullisella tavalla ja ilman aiheetonta viivytystä. Eilakaislan tulee lisäksi avustaa Asiakasta liiketoiminnallisesti kohtuullisella tavalla, ottaen huomioon käsittelyn luonne sekä Eilakaislan saatavilla olevat tiedot, varmistettaessa, että Asiakas noudattaa soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä asetettuja turvallisuus- ja tietosuoja-arviointien suorittamiseen, tietoturvaloukkauksia koskeviin ilmoituksiin sekä toimivaltaisten valvontaviranomaisten ennakkokuulemiseen liittyviä vaatimuksia. Mikäli avustaminen edellyttää Eilakaislalta toimenpiteitä, Asiakkaan tulee maksaa Eilakaislalle kohtuullinen korvaus kyseisten avustamispyyntöjen käsittelemisestä.

f) Lisäksi Eilakaisla takaa, että:

  • henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus;
  • Eilakaisla sisällyttää Asiakkaan lukuun henkilötietoja käsittelevän Alikäsittelijän kanssa tehtyyn sopimukseen ehdot, jotka ovat olennaisilta osin yhdenmukaiset tämän Sopimuksen ehtojen kanssa.

g) Asiakas hyväksyy, että Palveluiden tarjoamiseksi Eilakaisla tai Eilakaislan Alikäsittelijät saattavat käsitellä tai näillä voi olla pääsy henkilötietoihin Asiakkaan sijoittautumisvaltion ulkopuolella. Mikäli käsittely on minkä tahansa EU:n tietosuojasäädöksen alaista ja henkilötietoja siirretään Euroopan Talousalueelta (”ETA”) käsiteltäväksi tai muutoin ETA:n ulkopuoliseen valtioon, jonka Euroopan komissio ei ole tunnustanut tarjoavan riittävää henkilötietojen suojan tasoa, Eilakaisla huolehtii asianmukaisista suojaamistoimenpiteistä Euroopan komission hyväksymin vakiosopimuslausekkein tai käyttäen muita Tietosuoja-asetuksen mukaisia asianmukaisia toimenpiteitä siirtoon liittyen.

h) Asiakkaalla ja Asiakkaan valtuuttamalla auditoijalla on oikeus Eilakaislan avustuksella tarkastaa Eilakaislan tämän Sopimuksen mukaiset käsittelytoimet arvioidakseen sitä, miten Eilakaisla ja noudattaa tämän Sopimuksen mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja ja Eilakaisla toimittaa Asiakkaalle tiedot, jotka ovat tarpeen tässä kohdassa 6.3 sovittujen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten. Asiakas vastaa tällaisesta auditoinnista aiheutuneista omista ja Eilakaislan kustannuksista.

i) Mikäli auditointi saattaa Eilakaislan arvion mukaan johtaa Eilakaislan liikesalaisuuksien paljastumiseen tai Eilakaislan immateriaalioikeuksien vaarantumiseen, Asiakkaan tulee käyttää auditoinnin suorittamisessa itsenäistä auditoijaa, joka ei ole Eilakaislan kilpailija, ja asiantuntijan on sitouduttava salassapitoon Eilakaislan hyväksi.

j) Asiakas antaa Eilakaislalle yleisvaltuutuksen käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä Palvelun tarjoamisen yhteydessä (”Alikäsittelijät”).

k) Eilakaisla voi vapaasti valita Alikäsittelijät ja vaihtaa niitä. Eilakaislan on pyynnöstä ilmoitettava Asiakkaalle kulloinkin henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat Alikäsittelijät. Mikäli Alikäsittelijä myöhemmin vaihdetaan tai niitä tulee lisää, Eilakaislan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta Asiakkaalle. Asiakkaalla on ilmoituksen saatuaan oikeus vaatia Alikäsittelijän vaihtamista toiseen, mikäli Asiakkaalla on kohtuulliset perusteet vastustaa Alikäsittelijän muutosta, josta Eilakaisla on sille ilmoittanut. Mikäli Eilakaisla ei ole halukas vaihtamaan Asiakkaan vastustamaa Alikäsittelijää, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus.

l) Eilakaislan tulee ilmoittaa Asiakkaalle kirjallisesti kaikista henkilötietoihin liittyvistä tietoturvaloukkauksista. Eilakaislan on tehtävä kyseinen ilmoitus ilman aiheetonta viivytystä tietoturvaloukkauksen havaittuaan. Eilakaisla avustaa kaupallisesti kohtuullisin toimin Asiakasta tietoturvaloukkauksen haittavaikutusten lieventämisessä ottaen huomioon Eilakaislan käsittelyn luonteen ja Eilakaislan saatavilla olevat tiedot.

m) Eilakaislan tulee poistaa henkilötiedot tallennusvälineiltään pysyvästi kohtuullisen ajan kuluessa tämän Sopimuksen irtisanomisesta tai päättymisestä tai sen jälkeen, kun Asiakas on pysyvästi lopettanut Palvelun käytön, ellei Eilakaislalla ole lakiin perustuvaa velvollisuutta säilyttää henkilötietoja.

7. Hinnat ja maksaminen

7.1. Palvelun kuukausiveloitus on määritelty Palvelun landingsivustolla osoitteessa https://www.weople.hr/hinnoittelu/.

7.2. Palvelumaksut Palvelun käyttämisestä tulee maksaa kuukausittain etukäteen. Maksu veloitetaan automaattisesti Asiakkaan ilmoittamalta luottokortilta.

7.3. Palvelun kuukausiveloituksen lisäksi Asiakas voi tehdä Palvelussa kertaostoksia, jotka veloitetaan suoraan Asiakkaan ilmoittamalta luottokortilta.

7.4. Arvonlisävero lisätään Asiakkaalta veloitettaviin hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

7.5. Suoritettuja palvelumaksuja ja kertaostoksia ei voida maksaa takaisin Asiakkaalle. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen kesken tilausjakson, suoritettuja palvelumaksuja ei palauteta.

7.6. Eilakaislalla on oikeus muuttaa hinnastoaan ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen voimaantuloa. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa maksettujen laskutuskausien hintoihin. Mikäli Asiakas ei hyväksy uusia hintoja, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään ennen uusien hintojen voimaantuloa.

8. Keskeytykset ja muutokset

8.1. Eilakaislalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huoltotoimenpiteiden vuoksi. Mikäli Eilakaisla keskeyttää Palvelun tarjoamisen, Eilakaisla pyrkii ilmoittamaan keskeytyksestä Käyttäjille etukäteen tai, ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Eilakaisla on saanut tiedon keskeyttämisen syystä.

8.2. Eilakaisla kehittää Palvelua jatkuvasti ja voi muuttaa tai poistaa Palvelun eri toimintoja ja ominaisuuksia ilmoittamatta tästä etukäteen Asiakkaalle tai Käyttäjälle.

8.3. Eilakaislalla on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun ilman etukäteisilmoitusta, mikäli Eilakaisla perustellusti epäilee, että Asiakas tai Käyttäjä on rikkonut Sopimusta.

8.4. Eilakaisla tarjoaa Asiakkaille käyttäjätukea Palvelussa chat-toiminnon kautta ilmoitetun mukaisesti. Palvelun käyttöön liittyvät kysymykset ja ilmoitukset on ilmoitettava Eilakaislan käyttäjätukeen.

9. Salassapito

9.1. Kumpikin Osapuoli sitoutuu pitämään salassa toiselta Osapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot sekä olemaan luovuttamatta niitä kenellekään kolmannelle taholle sekä muutoin olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

9.2. Luottamukselliseksi aineistoksi ei kuitenkaan katsota aineistoa, joka (i) luovutushetkellä on jo julkisesti tiedossa tai joka tulee luottamuksellisen aineiston luovuttamisen jälkeen julkiseksi tiedoksi ilman, että tätä velvoitetta rikotaan, (ii) on todistettavasti kehitetty vastaanottajan toimesta ilman luottamuksellisen aineiston hyödyntämistä, (iii) on saatu laillisesti ei-luottamuksellisena muualta kuin luovuttajalta ja edellyttäen, että sellaista tahoa ei ollut eikä ole kielletty paljastamasta sellaista tietoa.

9.3. Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto ja tiedot viimeistään, kun Sopimus päättyy tai pyynnöstä jo aiemmin, jos Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai tietoja Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

9.4. Tässä kohdassa sovittu salassapitovelvoite päättyy, kun viisi (5) vuotta on kulunut Sopimuksen päättymisestä, ellei laissa edellytetä pidempää salassapitovelvoitetta.

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

10.1. Sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisajasta on sovittu Tilauksessa.

10.2. Ellei Tilauksessa ole muuta sovittu, tämä Sopimus tulee voimaan Sopimuksen hyväksymispäivämäärällä ja on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään koska vaan yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

10.3. Irtisanominen tapahtuu Palvelun kautta siten, että Asiakas poistaa syöttämänsä luottokortin Palvelun käyttäjätilinsä tiedoista.

10.4. Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli rikkoo tätä Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan 30 päivän sisällä vastaanotettuaan asiaa koskevan korjauskehotuksen toiselta Osapuolelta. Asiakkaan yli 30 päivää ylittävää maksuviivästystä pidetään olennaisena sopimusrikkomuksena.

10.5. Sopimuksen päättyessä Asiakkaan on lopetettava Palvelun käyttö välittömästi.

11. Vastuunrajoitus

11.1. Palvelut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Vastuunrajoitusta ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin.

11.2. Sopimukseen perustuva Eilakaislan vahingonkorvausvelvollisuus on yhteensä enintään määrä, jonka Asiakas on maksanut Eilakaislalle tämän Sopimuksen perusteella vahinkoa edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

12.1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.

12.2. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä, Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

13. Sopimuksen muuttaminen

13.1. Eilakaisla voi muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla Asiakkaalle muuttuneesta Sopimuksesta 30 päivää ennen uuden Sopimuksen voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti, jolloin Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus ennen muutetun Sopimuksen voimaantuloa ilmoittamalla asiasta Eilakaislalle kirjallisesti.

14. Sopimuksen siirtäminen

14.1. Eilakaislalla on oikeus siirtää tämä Sopimus ja Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa konserniyhtiölleen tai Eilakaislan tätä Sopimusta koskevan liiketoiminnan siirron/kaupan siirronsaajalle/ostajalle ilman Asiakkaan suostumusta.

14.2. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia kolmannelle ilman Eilakaislan etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

15. Ilmoitukset

15.1. Kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä postitse tai sähköpostitse vastaanottavan Osapuolen Tilauksessa mainittuun osoitteeseen. Jos Osapuolen yhteystiedot muuttuvat, on tästä ilmoitettava toiselle Osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä.

16. Alihankkijat

16.1. Eilakaislalla on oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun tarjoamiseksi.

17. Referenssikäyttö

17.1. Osapuolet voivat käyttää markkinoinnissaan tai muussa toiminnassaan toisen Osapuolen nimeä tai logoa.

18. Sopimuksen tulkitseminen

18.1. Jos tähän Sopimukseen sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta tämän Sopimuksen muiden lausekkeiden pätevyyteen.

18.2. Tämä Sopimus muodostaa Osapuolten välisen koko sopimuksen tässä käsitellystä aiheesta.